Bestyrelsen

Bestyrelsen er øverste ledelse for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, og har ansvaret for at fremme institutionens virke og varetage institutionens interesser som kunstnerisk uddannelses- og forskningsinstitution.

Bestyrelsen er over for uddannelsesministeren ansvarlig for institutionens samlede virksomhed og for de bestemmelser, der er fastsat for institutionens virke. Bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra rektor retningslinjer for institutionens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor. 

Bestyrelsens sammensætning skal afspejle institutionens samlede opgaver. Den samlede bestyrelse skal derfor have indsigt i uddannelse, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed, videnformidling, ledelse, organisation, økonomi samt de ansættelsesområder og erhverv, som institutionen uddanner til.  

Der er 7 eksterne medlemmer (6 medlemmer udpeget af kulturministeren og et medlem udpeget af Statens Kunstråd - skolen hørte på udpegelsestidspunktet under Kulturministeriet) og 6 interne medlemmer valgt på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering: 3 faglige medarbejderrepræsentanter (en faglig medarbejder fra hhv. Arkitektskolen, Designskolen og Konservatorskolen), 1 repræsentant for det samlede teknisk-administrative personale samt 2 studenterrepræsentanter. Formand og næstformand udpeges af Uddannelsesministeren. 

Bestyrelsen afholder første møde d. 15. august 2011.

De 6 eksterne medlemmer udpeget af ressortministeren:
Johannes Due:
formand for bestyrelsen. Johannes Due er cand.oecon. og adm. direktør i Sygeforsikringen "danmark”, formand for bestyrelsen for Syddansk Universitet (afgående) og desuden tidligere departementschef.

Mette Kynne Frandsen: næstformand for bestyrelsen. Mette Kynne Frandsen er arkitekt og adm. direktør i Henning Larsen Arkitekts A/S. Næstformand for bestyrelsen for Danske Ark, formand for markedsføringspanelet (2010), medlem af Designskolens aftagerpanel og medlem af regeringens vækstforum (2011).

Anders Byriel: direktør for Kvadrat. Har tung ledelseserfaring fra erhvervslivet og stort engagement i arkitektur og design. Hidtil formand for Designskolens aftagerpanel (jurist).

Jesper Stub Johnsen: bevaringschef, Nationalmuseets Bevaringsafdeling. Tung ledelseserfaring, dyb indsigt i fagområdet konservering og fagets arbejdsmarked. Hidtil medlem af Konservatorskolens aftagerpanel (konservator, dr.phil.)

Karen Mosbech: adm. direktør for Freja ejendomme A/S. Stor erfaring fra flere ledende administrative poster med arkitektfaglig berøring inden for statslig virksomhed. Hidtil formand for aftagerpanelet for Kunstakademiets Arkitektskole (arkitekt, MAA).

Anne-Louise Sommer: direktør for Designmuseum Danmark og tidligere konstitueret rektor ved Danmarks Designskole. Har publiceret inden for både arkitektur og design (Københavns Universitet og Aarhus Universitet) (mag.art.). 

Det eksterne medlem valgt af Statens Kunstråd:
Carsten Holgaard:
arkitekt og indehaver af tegnestuen Holgaard Arkitekter. Carsten Holgaard er uddannet både på Danmarks Designskole og Kunstakademiets Arkitektskole. Begge steder har han virket som censor, og har desuden været tilknyttet Kunstakademiets Arkitektskole som lærer og ekstern lektor. Derudover virker han som fagdommer for Danske Arkitekters Landsforbund og sidder i Akademirådets Jury. 

De internt valgte medlemmer:
Ann Merete Ohrt:
VIP-repræsentant for Designskolen

Mikkel Scharff: VIP-repræsentant for Konservatorskolen

Thomas Bo Jensen: VIP-repræsentant for Arkitektskolen

Debora Domela: TAP-repræsentant

Tobias Kofoed-Nordentoft: studenterrepræsentant, Designskolen

Heidi Jacobsgaard Schøbel: studenterrepræsentant, Arkitektskolen

Udstillingshallen
Læs bestyrelsens forretningsorden her
Materiale til bestyrelsesmøder kan findes her: kadk.dk/bestyrelsesmateriale 
(eksternt link)