To nye professorer på Kunstakademiets Arkitektskole

Dato:  08.11.10
Kunstakademiets Arkitektskole får pr. 1. december 2010 to nye professorer, nemlig arkitekt, lektor, ph.d. Anders Abraham i Arkitektur med Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed som særligt ansvarsområde og arkitekt, lektor, ph.d. Mette Ramsgaard Thomsen i Arkitektur med Digitale Teknologier som særligt ansvarsområde.  

Det har længe været et stort ønske på Kunstakademiets Arkitektskole at styrke de to områder Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed og Digitale Teknologier, så rektor Sven Felding er glad for udnævnelsen af de to nye professorer: 'Jeg glæder mig over udnævnelsen af de to unge arkitekter som begge har omfattende international forskningserfaring og et stort internationalt netværk. Mette Ramsgaard Thomsen og Anders Abraham vil fremover stå i spidsen for udviklingen af to områder som er en væsentlig del af KA's særkende.'

Anders Abraham er enstemmigt indstillet til professoratet i Arkitektur med Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed som særligt ansvarsområde. Anders har studeret arkitektur dels ved Kunstakademiets Arkitektskole, dels ved Cooper Union i New York, hvor han tog sin afsluttende eksamen. Derudover har han en ph.d.-grad fra Kunstakademiets Arkitektskole. I bedømmelsen står der bl.a.: 'Anders Abrahams ansøgning til det opslåede professorat vidner om en ualmindelig faglig kapacitet hvis arbejder præges af et moment som vil kunne drive faget fremover. Der hersker ingen tvivl om, at hans produktion er af meget høj kaliber og er et nyskabende og vigtigt bidrag til det internationale fagmiljø.'  

Mette Ramsgaard Thomsen er ligeledes enstemmigt indstillet til professoratet i Arkitektur med Digitale Teknologier som særligt ansvarsområde. Hun er uddannet arkitekt fra Bartlett School of Architecture i London, og har en ph.d. samme sted fra. Mette er leder af Kunstakademiets Arkitektskoles Center for IT og Arkitektur, CITA. I bedømmelsen blev der bl.a. lagt vægt på: ' … at Mette Ramsgaard Thomsen i sin ansøgning beskriver en række centrale og præcise visioner for den fremtidige udvikling af CITA, centrets forskning og undervisning, samt disse visioners relation til arkitektfaget som helhed. Hun beskriver således forskningsmodeller, som arbejder på tværs af hovedområder og nyudvikler sammenhængen mellem de digitale teknologier og instituttets forskningsområder.'  

For yderligere oplysninger kontakt
Rektor Sven Felding, sven.felding@karch.dk, tlf. 3268 6001
Mette Ramsgaard Thomsen, mette.thomsen@karch.dk, tlf. 3268 6650
Anders Abraham, anders.abraham@karch.dk, tlf. 3268 6309
Pressemedarbejder Susan Gregers Jensen, susangregers.jensen@karch.dk, tlf. 3268 6049
anders_abraham.jpg
Anders Abraham

MetteRamsgard.Thomsen.jpg
Mette Ramsgaard Thomsen