CINARK fokus - brugerinddragelse og arkitektonisk kvalitet'

I hvilket omfang kan brugerne bidrage til at sikre relevans og mening i byggeriet - arkitektonisk kvalitet med andre ord?

Udgivet: 2006
Pris: 175kr
Download gratis her (pdf)

Brugerinddragelse undersøges i denne publikation ud fra et grundlæggende og arkitektonisk perspektiv. Bruger forstås i begrebets videste betydning, på individniveau, såvel som på samfundsniveau.

Publikationen er baseret på indlæg fra en seminarrække (2006), der zoomer ind på nogle af de problemstillinger, der blev rejst på CINARKs seminarrække i 2005 om Industriel Arkitektur. Det handler fortsat om, i hvor høj grad man kan læne sig op ad industriens tanker om standardisering og modulering, og dermed opnå fordele ved rationelle fremstillingsmetoder, garanti for produktkvaliteter, langsigtede udviklingsstrategier, osv., og i hvor høj grad det er nødvendigt med en mere helhedsorienteret tilgang, som kan tilgodese individuelle og situationsbestemte behov.

CINARK ønsker på længere sigt at gå videre med spørgsmålet i en industriel kontekst (evt. produktionskontekst), men søger først at forstå, hvorvidt den udbredte antagelse om kausal sammenhæng mellem brugerinddragelse og øget værdiskabelse i byggebranchen kan underbygges af plausible argumenter og faktuelle forhold.

Publikationen har været mulig med støtte fra Boligfonden Kuben.
Redaktion: Lene Dammand Lund og Jens V. Nielsen

Publications.jpg

Køb publikationer på Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek

eller via mail til birthe.farch@karch.dk :

Angiv antal, hvilken bog, navn, firma, adresse.