Forside Top Ny 2013

RIAS konference i Glasgow

3. juni 2014

The Royal Incorporation of Architects in Scotland (RIAS) har netop afholdt deres årskonference med fokus på sport og bevægelse implementeret i forskellige arkitektoniske rammer.

Sundhedsfremmende fysiske miljøer

15. april 2014

Center for Idræt og Arkitektur (CIA) er gået sammen med tre andre danske universiteter om i fællesskab etablere et nyt, tværfagligt viden- og udviklingscenter under navnet Activity- and health-enhancing Physical Environments Network (APEN). Ved at have en tværfaglig vinkel på et relativt nyt forskningsområde, indskriver netværket sig markant i et internationalt forskningsfelt med den hensigt at fremme kvaliteten af det byggede miljø og folkesundheden.

BODY CULTURE IN URBAN SPACE, kursus v. ph.d., lektor, arkitekt MAA René Kural

8. april 2014

Center for Idræt og Arkitektur (CIA) afholder kurset Body Culture in Urban Space, der omhandler nye måder, hvorpå vi bevæger os i byens rum. Vi påvirkes i vores daglige færden af byens former og dens geometrier, hvilket danner rammen omkring vores måde at indtage byerne på.